Loading...
Debatt

Att vi har nämndemän är inte problemet, det är religionen i politiken

I svallvågorna från Solnas tingsrätts dom där två centerpartistiska nämndemän, fullständigt tokigt, motiverat en dom med konservativa och direkt lagvidriga  argument har flera debattörer passat på att slå mot systemet med nämndemän.

Det är idag de politiska partierna som förser rättssystemet med nämndemän. Detta för att det ska spegla det svenska folkets uppfattningar.

Det egentliga problemet är de politiska partiernas problem i rekryteringen av personer med annan bakgrund än svensk. Det är naturligtvis oerhört viktigt att de politiska partierna speglar väljarkåren, som den ser ut idag. Men i ivern och glädjen över nya väljarbaser och nya medlemmar har man tummat på den politiska skolningen och inte förvissat sig om att man har samma syn och agenda.

Främst gäller detta när det kommer till synen på religion. Inom de flesta etablerade partierna i Sverige, utom KD, har man ansett att religionen är en privatsak och att religionen bör hållas separerad från det politiska livet. Detta krav på att skilja religionen från det politiska har inte ställts på de nya medlemmarna i partierna.

Anledningen kan vara olika från parti till parti. Om vi ser till den svenska vänsterns förhållningssätt så handlar det om en motivering som ibland kan vara rätt. Den svenska vänstern har sett att människor med en muslimsk trosuppfattning i västvärlden har förföljts och tryckts ner. Därför har den svenska vänstern velat ge denna förtryckta grupp en bättre möjlighet. Det kan tyckas vara sunt, men vi får inte glömma att de religiösa samhällsstrukturerna är mycket gamla och reflekterar ett samhälle som inte går i takt med dagens moderna.

Den svenska vänster och övriga politiska partier måste lära sig att rekrytera och utbilda personer med annan bakgrund än svensk samtidigt som man vågar ställa kravet på att förlegade religiösa uppfattningar inte ryms i dagens moderna samhälle.

Precis som man under 1800 och 1900 talet lyckades kritisera gamla normer i den svenska kyrkan måsten man kritisera gamla normer i andra trosuppfattningar. I fallet med den centerpartistiska ledamoten så är det tydligt att hon gör en tolkning av rättsfallet som närmast är medeltida. Religiösa lagar som är utformade på 800 talet bör inte ligga till grund för rättskipningen i svenska domstolar.

Systemet med nämndemän är bra. Det är religiösa normer, som ofta är 1000 år gamla, som inte hör hemma i rättsskipningen.