Loading...
Debatt

Baudin har en sund syn på demokrati

Tobias Baudin uppmanar Kommunals medlemmar att använda sin demokratiska rättighet mer! Han uppmanar medlemmarna att rösta på de socialdemokrater som driver politik som gynnar kommunalare, oavsett deras placering på listan. Man kan tycka att detta inte kan vara en nyhetsrubrik i Sverige 2018, men det är det. Av två anledningar.

Det första handlar om det kluvna förhållandet arbetarrörelsen har till det personliga valet av företrädarna i offentliga församlingar. Arbetarrörelsen är i grunden djupt kollektivistiskt i sin ideologiska skolning. Den enskildas välgång ska tryggas genom det kollektiva agerandet. Det synsättet har sedan översatts till den egna organisationen, den enskilda medlemmen skall underordna sig kollektivets vilja. Det är naturligtvis i sig inget konstig, det är effekten av demokrati, minoriteten får böja sig för majoriteten. Men i praktiken har det inneburit att organisationen har centraliserats och att demokratin har minskats. De som redan sitter i ledande positioner har en mycket större möjlighet att bibehålla sin makt och fördela makt till de som är lojala.

Detta har lett till att partiets ledning har betydligt större inflytande och makt än de folkvalda ledamöter som företräder folket i de valda församlingarna. Riksdagsledamöter eller fullmäktigeledamöter blir underordnade de personer som valts i partiet. Den enskilda ledamot som har avvikande uppfattning får inte fler uppdrag. Ekonomiskt stöd går inte till ledamöter utan till partiet. Det blir då väldigt svårt för den lokala väljaren i valkretsen som har valt ledamoten att utkräva ansvar. Ansvaret ligger inte hos ledamoten utan hos organisationen.  Ledamöter blir ett röstboskap som partiet förfogar över.

När det inte går att utkräva ansvar och vem som egentligen har makten är det inte långt till förfall och stagnation. Det är precis det som har hänt i Socialdemokraterna i exempelvis Göteborg.

Det nu ordföranden för Sveriges största fackförbund, kommunal,  föreslår är att väljarna ska använda sin demokratiska rättighet i större utsträckning. Det är den andra nyheten, att facket inte accepterar en politik som fortsatt ökar klassklyftor i vårt land. De företrädare som inte driver en aktiv politik för att skapa jämlikhet bör inte heller väljas. Facket ställer krav på ett innehållet i politiken. Det är inte en dag försent.

Vårt land har sett några av de mest framgångsrika reformer under tider då många människor har engagerat sig för en bättre framtid, oftast har det kanaliserats genom facket, det kan det göra igen.