Loading...
Debatt

Bostaden är en klassfråga

De långa köerna till hyresrätter och avslag från bankerna, sätter sin prägel dagens bostadsmarknad. Det är svårt för en normalfamilj att få ihop till månadshyran.

Endast hushåll med höga inkomster kan köpa bostad i storstan. Det finns skräckexempel på detta, framförallt från Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ett starkt segregerat samhälle växer fram. Uppmuntrad genom en kraftlös bostadspolitik. Återigen har bostaden blivit en klassfråga av stort mått.

Det är nödvändigt att både öka byggandet och att gör det billigare. Det är till exempel inte rimligt att bostädernas kostnader är 50 procent billigare i Frankrike och 28 i Tyskland.

Det måste sättas rejäla insatser för att bostäderna ska bli billigare hyresrätter. Och samtidigt måste det observeras att det fortfarande finns äldre billiga hyresrätter, som inte ska (lyx)renoverats bort till förmån för de höga hyrorna.

Allmännyttan spelar i detta en stor roll. Deras lösningar är en ödesfråga för dem vi idag kallar vardagsfolket. Möjligheter för en bra bostad till låg hyra ska finnas där. Men då måste den skötas så. Utförsäljningar av allmännyttan löser inte problemet. Det förvärrar.

Under 70-talet var socialdemokraternas mål att hyran, baserat på att inkomsten skulle ligga på18-20 procent. Nu ligger den på 40-50 procent. Något är fel. Mitt eget parti, Socialdemokratiska partiet, har ens påpekat detta, vilket är märkligt.

Vad som behövs allra mest just nu är tuffa politiker med social patos i ryggen, som tar skarpa beslut för byggandet av billiga lägenheter. Det har gjorts en del, men det gäller att inte enbart bygga, det krävs också rimliga hyror, och att den uppbyggda segregationen kväves.

Om inte– följer man inte vår svenska grundlag som säger att det åligger det allmänna att trygga rätten till en bostad.

Istället blir det ett fortsatt klassbygge, vilket drabbat stora flertalet och dessutom göder Sverigedemokraterna.

Jan Svärd
Demokratisk socialist