Loading...
Debatt

DAGS FÖR BANKUPPROR

Så kommer en redovisning som säger att de fyra storbankerna i vårt land under förra året gjort en vinst efter skatt på över 93 miljarder. De största vinsterna någonsin. 2018 blev det två tredjedelar av vinsterna, drygt 68,6 miljarder, utdelades till deras aktieägare.

Det är privatpersoners bostadslån (räntenettot) som har bidraget till denna övervinst. Det är ett sjukt kapitalistisk system när banker, år efter år, kan fortsätt tjäna fantasibelopp på svenskarnas boende. Hade vi använt pengarna för att bygga upp stabila buffertar för att möta dåliga tider, kunde man åtminstone kunnat tro att det fanns någon form av samhällsansvar.

Men vi som har varit med under tidigare bankkriser känner att man från bankernas håll återigen, rått och kallt, räknar med att du och jag, dvs staten, åter ska rädda dem. De betyder att bostadslånarna, vars pengar nu ligger i fickorna på bankernas aktieägare, återigen, nu som skattebetalare, betala det som de redan genom sina bostadslån betalat flera gångare om tidigare.

Redovisningen för 2018 års bankvinster kommer samtidigt som arbetsförmedlingen talar om att det om fem år kommer att saknas 100 000 personer med olika yrkeskompetens. Enbart i hälsovården behövs 34 000 och det behövs också 23 000 pedagoger saknas, redovisar man.

För detta finns pengar – men på fel ställe. I fel fickor.

Nu behövs det politiska initiativ för att förändra bankernas fortsatta utsugning. Bankernas springnoter kan vi vara förutan.

Men jag är hoppfull, det finns krafter i den svenska debatten, som den nybildade föreningen Reformisterna, som driver frågor om en annan ekonomisk fördelning. Kanske kan den breda debatten om samhällets ekonomi leda till ett bankuppror. Anslutningen och engagemanget skulle med all säkerhet bli stort.

Jan Svärd