Loading...
Debatt

De feodala systemen fortsätter att tynga ner oss

”Utan att närmare veta mer om förhållandena i akademin”, är inte en ovanlig mening när vi nu pratar om problemen inom Svenska Akademin.

Jag tror att det är just det som är en stor del av problemet; att övriga institutioner i det svenska samhället har utvecklats och ställts under demokratiskt inflytande.

Gustav III som var anstiftare till Akademin hade under sin tid i Paris, Frankrike mött upplysningens tankar och idéer. Tankar om att ett samhälle borde följa rättsstatens principer, att medborgare måste få välja sina ledare och att makt inte kan utgå från att man är Monark av guds nåde. Inflytande och makt skulle motiveras med kunskap och argument. När så Gustav III under 1700-talet skulle implementera dessa principer på riket han satts att styra fanns inte den demokratiska institutionen på kartan. Svenska Akademin är formad i en tid då valdemokratier ute på kontinenten fortfarande var i sin linda. Därför är den inte uppbyggd efter dagens demokratiska principer.

När Sveriges nuvarande monark, helt felaktigt, anser sig äga stadgan så har han såklart missat att det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn av stiftelser i dagens moderna Sverige.  Men än viktigare sätter han fingret på problemet med att behålla visa delar av ett förlegat, feodalt och patriarkalt styrsystem inom moderna demokratiska ramar.

Att jag kan höra den nya ”ledaren” Anders Olsson på P1 morgon säga att avsättande av den första kvinnliga ständiga sekreteraren inom Svenska Akademin skedde efter samråd med kungen, visar bara på de stora problemen med att bibehålla förlegade och omoderna system i dagens samhälle.

Vi kan inte uppnå ett jämställt samhälle inom ramar som är formade i en tid då kvinnan stod under sin mans, far eller annan vuxen manlig släktings beskydd. Regler och system som är formade när kvinnan var omyndigförklarad kan inte passas ihop med dagens moderna krav på insyn och jämställdhet.

Jag kräver att Svenska Akademin demokratiseras, blir en renodlad stiftelse, följer lagen och har offentlig redovisning.

Yasmine Larsson

Riksdagsledamot (S) och ordförande för Republikanska Föreningen