Loading...
Debatt

Den farliga ojämlikheten

Svängrummet för otrygga människor, växande klyftor och ökad rädsla, ökar. Och ur
detta odlas bitterhet, ilska, hat och ängslan. Missnöjen blir grogrund för populism och
nationalism.
Diskussionen byggd på saklighet, värdighet och respekt för demokrati har kommit i
skugga. Och det finns flera skäl till att det blivit så. Ett är att de ekonomiska klyftorna
ökat. Det är ingen hemlighet, det vi vet vi sedan länge.
Problemet är att det är att allt för få driver frågorna om den ekonomiska ojämlikheten,
hur det står till och vad som måste göras för att det ska rättas till. Stort tystnad råder.
I detta blir tystnaden ett politiskt förlamande redskap. Den slår hårt mot för dem som
lever som behöver stöd och uppmuntran. Den slår mot alla som lever i utkanten av
samhällsgemenskapen. Och den slår mot den politik, som upplevs som svag eller inte
finns. Tystnaden blir i detta ett hot mot den demokratiska framtiden.
Vårt land har internationellt rykte om sig att vara ett rikt land. Men vi är inte ett rikt
och välmående land om vi inte tar hand om våra ekonomiskt utsatta och svaga, våra
sjuka och söndriga. Men ska vårt land vända den negativa trenden, behövs stark politisk
vilja och en dokumenterad förmåga till vändning.
Det handlar om hur det ökade klyftorna slår mot stora delar av hushållen, hur var
tredje sjuka och arbetslösa i dag lever i under taskiga ekonomiska villkor. Om
försämrade villkor för pensionärer och att våra barn kommer i kläm. Det är många som
inte får del av vår välfärd.
Det är uppenbart att det finns ett efterlängtat behov av en ideologisk och visionär
framtidsdebatt. Inte minst inom den socialdemokratiska rörelsen. Det behövs
meningsutbyten, levande klassfrågediskussioner där politiken ger sig ut på de ”glömdas
gata”. Kort sagt vi behöver både en modig politik och modiga politiker.
Den ökade ekonomiska ojämlikheten måste tas på allvar. Ökad jämlikhet får vårt
samhälle att hålla ihop. Det är det smartaste sättet att motverka de växande klyftorna i
vårt land.
För detta krävs en bastant ekonomisk och social fördelningspolitik, inställd på ett
samhälle som håller ihop.
Något annat vore att blunda för de problem som är så uppenbara. Svika dem som ska ha
stöd.
Jan Svärd