Loading...
Debatt

Den oacceptabla sociala dumpningen

Det kommer nya siffror från grannlandet på andra sidan av pölen; I Danmark blir majoriteten rikare – och de fattiga fattigare.

Danmarks Statistik visar att de 10 procent fattigaste har blivit allt fattigare. Och samtidigt är det också första gången under de senaste 30 åren som inte alla sociala grupper får ta del av de ekonomiska framgångarna.

Nya siffror visar också att fler människor lever i en familj som har en betydligt lägre inkomstbas än normalt för samhället. De fattigaste grupperna är i huvudsak studerande, nytillkommande invandrare som står utanför arbetsmarknaden och unga som bor hos sina föräldrar.

I en ny publicerad analys från arbetsrörelsens företagsråd ges uppgifter om att fler barn växer upp i fattigdom. Antalet fattiga barn i Danmark är nu upp till 43 648.

Ökningen av ojämlikheten beror främst på löneökningar för de grupper som tjänar mest och att det skett betydande skattelättnader för investerare och de rikaste. Pengar som kunde ha investerats i de svaga grupperna istället.

Den ökade polariseringen medverkar till minskad sammanhållning i det danska samhället. Det som pågår är att den borgerliga politiken är i färd med att förstöra vad som varit det danska samhällets starka grund.

Social dumpning är inte acceptabelt. Politik kan vara svårt. Det går inte att enbart sitta på åskådarplats i sådana frågor, då är man en svikare.

Samhället måste genom politiska prioriteringar flyttas i en mer rättvis riktning. Politisk vilja är ett annat namn för detta.

Jan Svärd
Demokratisk socialist