Loading...
Debatt

Det är ont om visioner idag

Samma dag som socialdemokraternas valanalyseringsgrupp presenterar sina viktigast slutsatser från valet 2018, bevistar jag på kvällen ABF i Malmö. De har arrangerat ett möte där Björn Elmbrant ska tala. Rubriken var ”MARKNADENS TYRANNI – och hur ska vi rädda demokratin”.

Det blev en intressant politisk dag.  Först kom det en valanalys som talade om att arbetarväljarna inklusive dagens ungdom till stora delar ratade socialdemokraterna i valet. I detta låg också ett utbrett missnöje med sjukvården, bostadsfrågan och pensionerna – det vill säga socialdemokraternas brist på politisk tydlighet och vilja.

Vid det fullsatta ABF-mötet på kvällen framförde Elmbrant bakgrunden till bokens innhåll. Hur marknadsliberalismen under de senaste fyrtio åren fått ökat utrymme. Övertron till avreglering, privatisering, stora skattesänkningar och att jakten på tillväxt till stora delar fått styra den politiska debatten. Diskussionen om växande klassklyftor och en tynande välfärdssektor har inte fått någon framträdande position.

Både valanalysen och mötet med Elmbrant ger en klar antydningen om att socialdemokratin befinner sig i en allvarlig kris. För min del är huvudskälet för detta att socialdemokraterna slutat tala om politiska visioner – blivit politiska administratörer.

Mötet gav vid handen att ett parti måste stå för en visionen av ett samhälle. En vision som man sedan försöker får väljarnas stöd för. Dessvärre har detta förändrats på ett betydande sätt. Numera försöker man få så många väljare som möjligt genom att lägga sig så mycket man kan i mitten. Det blir således ett köpslående om de olika väljargrupperna. Resultatet är tydligt, man tappar stora skaror av de egna väljarna.

Det är ju ont om visioner idag. Frågan måste därför bli:Med vilken vision ska socialdemokraterna vinna nästa val?

Jan Svärd