Loading...
Debatt

Det behövs rebeller

Den innersta kretsen inom socialdemokraterna, på riks- och kommunalplan, tycks tro att man gjort en bra valrörelse. De framhåller valspurten sista veckan som lyckad. Ja, den var bra. Mindre bra var vårens tafatta insatser i pensionärsfrågorna, assistanserna för funktionshindrade (LSS), Försäkringskassan förnedrande behandling  av sjuka eller vinsterna i välfärden … för att ta någa exempel. Frågorna som enligt mig betydde en kraftig valförlust.

Vi är många som frågar: Vem har lagt upp en så dålig valstrategi? Någon måste ställas till ansvar. Partistyrelsen? Svaret är ja.

I nuläget hade det varit på sin plats med en ordentlig eftervalsdebatt, vilket hittills varit  omöjligt med tanke på eftervalsröran. Alliansens sandlådekrig gör det omöjligt.

Det pågående politiska spelet medverkar sig nu till att skapa ett bestående politikerförakt, velket borde mana till eftertanke.

S-partiet har nu central beslutat att genomföra en snabb valanalys. Man hoppas på att den utgår från att lyssna på rörelsen, vilket aldrig har varit fel. Det har alltid varit socialdemokraternas styrka. Genom analysen ska felen och bristerna för att partiet inte ens nådde upp till en tredjedel av rösterna – upp på bordet.  I detta borde man och få fram vilken siffernisse som kommit fram till att S-partiet skulle ha som målsättning att uppnå 31 procent. Som om detta var tillräckligt.  Redan där målade man ut ett nederlag.

Själv anser jag att det behövs formas en politik för att få majoritet. Ett starkt och glödande socialdemokratiskt parti, som slutar att förlora val. Och som inte förlorar politiken och striden om framtiden. Ett parti som driver en politik som bygger på motstånd mot orätter istället för att endast förvalta dem. Motstånd istället för ideologisk- och politisk avveckling.

För detta behövs en stark och livskraftig partirörelse, som rebeliskt (upproriskt) växer utanför kommun-region- och riksdags korridorerna. Fostrar och uppmuntrar agitationsverksamhet, med mål att styra politiken i rätt riktning. Socialdemokratiska partiet behöver rebeller på de politiska barrikaderna.

Om inte – fortsätter raset.

Jan Svärd
Demokratisk socialist