Loading...
Debatt

Det Moderatledda styret i Helsingborg skjuter över målet när det kommer till hanteringen av Öresundskraft.

Det finns all anledning att fundera över hur den framtida energimarknaden kommer se ut. I en tid då fler och fler installerar solceller blir rollen en annan för elbolag.

När det exempelvis kommer till E-on som är en stor aktör på marknaden har man delat upp bolaget i två delar. En del som förser konsumenterna med moderna lösningar för att bli självförsörjande och en del som sköter försäljningen av el. Denna uppdelning har man gjort i insikten att delen som sköter enbart elförsäljning kommer minska, dels på grund av den andra delens arbete med ökad självförsörjning.

Det högern i Helsingborgs stadshus nu gör är varken eller. Man förespråkar helt enkelt en utförsäljning. Detta i tron att en privat aktör är bättre skickad att klara av omställningen. I bästa fall är det motiveringen, i sämsta fall är det bara en ideologisk övertygelse från 1976 nobelpristagare och idéerna som säger att det offentliga inte ska äga alls.

Men om vi tror det bästa om stadshusets ambitioner, klarar de privata bättre att ställa om el-marknaden till en grönare och miljövänligare produktion? Kring detta kan man tvista.

Jag för egen del sällar mig till den skara som tror att marknaden i sig inte hyser någon speciell politisk övertygelse utan drivs av de enkla principer som Adam Smith formulerade redan 1776, att den enskilda aktören på marknaden främst drivs av sitt egna vinstintresse.

Då är det alltså den form av produktion som ge den enskilda aktören störst vinstmarginal som blir rådande. För att detta ska undgås krävs en styrning från det offentliga. Det kan man förvisso göra genom statliga avgifter och skatter på icke förnybar produktion. Men enklast är nog ändå allt att själv äga det bolag som ska producera el.

Jag ställer fullt upp på att det måhända behövs ett omtag kring hur Öresundskraft arbetar för att möta den nya marknaden. Men jag tror att kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) bäst gör det genom nya ägardirektiv till bolaget.

Emil Svensson