Loading...
Debatt

Högerns angrepp på folkbildningen är ett angrepp på demokratin

När KomVux inte var ett alternativ kunde jag komplettera mina ofullständiga gymnasiebetyg på folkhögskolans allmänna kurs. För mig och tusentals andra är folkbildningsvägen en räddning när det formella utbildningssystemet inte fungerar. Våra satsningar på folkhögskolan och studieförbunden hotas om högern vinner valet i höst. Folkbildningen är inte bara utbildning. Den är en demokratiska arena och möjliggör möten mellan människor som annars aldrig hade träffats, den bidrar till ett mer bildat samhälle och folkbildningen utgör ett fundament i den kulturella infrastrukturen genom kulturprogram, musik- och konstutbildningar.

Under våren har jag i mitt riksdagsuppdrag lagt mycket tid åt att besöka folkhögskolor. Jag har träffat hundratals elever och diskuterat politik och lyssnat till deras erfarenheter av folkhögskolan. Och jag har pratat med lärare och rektorer och jag har fått en god inblick i hur regeringens satsningar på sammanlagt 8000 fler platser, särskilda uppdrag för studiemotiverande insatser, etableringskurser och bristyrkeskurser i folkhögskolan fungerar. Här är några slutsatser

• Flera elever jag pratade med berättade om hur de funnit sin plats i tillvaron och om att det i folkhögskolan allt faller på plats och behörigheten till högre utbildning eller ett jobb äntligen är inom räckhåll.

• Andra talade om pedagogiken, de mindre grupperna och inte minst hur lärarnas insatser möjliggjort en snabbare språkinlärning. Detta är en viktig nyckel gällande etablering i samhället.

• Många samtal vittnade om att folkhögskolan inte bara handlar om behörigheter och yrkesutbildningar. Skolorna utgör också en viktig kulturinfrastruktur där kurser i konst, musik eller annat skapade gör det möjligt att utveckla din hobby eller ett växande intresse till något mer.

Självklart finns det utmaningar framåt, rektorer och lärare vittnar om att folkhögskolorna idag fångar upp grupper som behöver mycket stöd och mer resurser efterfrågas. När kraven på mer formell kompetens i samhället växer och avslutad gymnasieskola eller kunskaper i svenska är nödvändiga för att få jobb vänder sig många till folkhögskolan. Utmaningar som måste mötas med satsningar och inte med nedskärningar! Det går att dra en tydlig skiljelinje i synen på stöd till folkbildningen mellan alternativen i höstens val. Skulle olyckan vara framme och om borgerligheten vinner valet i höst är satsningarna på folkbildningen hotade. Och om SD får bestämma kommer villkoren för folkbildningen drastiskt att förändras. Regeringens satsningar med mer uppsökande verksamhet och insatser från studieförbunden så att fler vuxna kan stötta sina barn med skolarbete, språkverksamheten för asylsökande och inte utbyggnaden med fler platser på folkhögskolorna säger Moderaterna och SD nej till. Moderaterna anser att regeringen döljer undan arbetslöshet och Sverigedemokraterna ser alla insatser för att ge asylsökande och nyanlända som ett hot mot ”svenskheten” och vill omgående sätta stopp för ”alla stöd och anslag som inriktar sig på uppenbart mångkulturalistisk och politiserad verksamhet, samt delar av samtidskulturen”. Med Sverigedemokraterna som stödparti till en alliansregering är den fria och frivilliga folkbildningen hotad. Och folkbildningspolitik handlar inte om att dölja arbetslöshet eller om att förvägra människor från olika bakgrunder möjligheter i livet.

Folkbildning handlar om demokrati och om allas rätt att utvecklas och växa som människor. Vi behöver mer bildning i samhälle, inte mindre.

 

Mattias Vepsä

Riksdagsledamot från socialdemokraterna