Loading...
Debatt

I välfärdens skugga

Malmö är en av de europeiska städer som växer snabbast och har den under senare år utvecklats till en kunskapstad av stort mått. Ett universitet som ligger i framkant. Befolkningsmässigt en av landets yngsta städer. Hälften av invånarna har invandrarbakgrund. Snacka om möjligheter! Men myntet har också en baksida.

Nya siffror talar om för oss att hemlösheten i vår stad har ökat kraftigt och befinner sig på rekordhög nivå. Jag blir förtvivlad när det rapporteras att det idag finns ungefär 3300 hemlösa personer, varav  1300 barn i staden. Och att barnhemlösheten har ökat med 26 procent de senaste åren.

I denna förtvivlan ligger också att mitt parti socialdemokraterna, inte för någon öppen debatt  om hur man ska lösa den ökande utslagningen.

Samtidigt kommer oroande uppgifter om att fattigdomen ökat, där allt fler lever på marginalen. Brist på det mesta; mat, pengar, självrespekt och hopp. Ganska många är nu utkantsvarselser som lever i skuggan av välfärden. Det är människor som inte vill visa sitt elände, inte blotta sina liv utan hopp, framtid och innehåll.

För mig är det oacceptabelt att leva i ett av världens rikaste länder som samtidigt inte tar hand om sina fattiga, svaga och söndriga. Människor som blir utestängda från samhällsgemenskapen.

I detta har socialdemokraterna en stor uppgift. De måste i större grad än idag göra de fattiga synligare. Föra en öppen debatt att minska de ökande sociala klyftorna. Ställa sig i spetsen för de fattiga i deras rop för människovärde. Rätten till värdighet.

Humanism och solidaritet har alltid varit socialdemokratins hjärtefråga. Hela vårt land behöver en reformpolitik som minskar, inte ökar klyftorna i vårt land. S-partiet måste ta tag i en sådan debatt.

Den kommande partikongressen, ska politiskt behandla utbildningsfrågorna. Och visst behövs detta, men hur socialdemokratin ska minska de ökande social klyftorna hade varit mera välkommet.

Jan Svärd
Demokratisk socialist