Loading...
Debatt

Johanssons syn på fredsplikt är skum

Under det senaste året har konflikten i Göteborgs hamn lett till en omfattande diskussion om strejkrätten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tillsatt en utredning som skall komma med ett förslag senast den 31 maj i år. Uppdraget från regeringen till utredningen är att undersöka om man kan utöka fredsplikten.

Fredsplikten är det som löntagarna säljer till arbetsgivarna i utbyte mot vissa villkor, villkor som lön och arbetstid. Freden som de anställda säljer innebär att om de överenskomna villkoren uppfylls av arbetsgivaren så ska de anställda jobba. Alltså, om arbetsgivaren vill undvika strejker på arbetsplatsen kan han teckna ett avtal med de anställda där de avstår sin rätt att strejka mot en viss lön eller andra villkor.

Därför brukar man säga att kollektivavtal, som är flera anställda som samtidigt tecknar ett avtal med arbetsgivaren, gynnar både arbetsgivaren och den anställda. Den anställda vet vilken lön och vilka andra villkor som gäller när han arbetar och arbetsgivaren vet att den anställda kommer jobba så länge avtalet gäller.

Grunden för ett kollektivavtal är att det gäller för de som har undertecknat det. Precis som vilket annat avtal i samhället. Avtalet gäller dom som är medlemmar i den fackliga organisation som skrivit under avtalet. Om man inte är medlem i organisationen som tecknat avtalet berörs man inte av fredsplikten, man har alltså inte lovat att inte strejka. Detta skiljer sig inte från hur avtal funkar i övriga samhället. Min kompis kan inte teckna ett telefonabonnemang i mitt namn även om han tycker att ett sådant vore bättre för mig än kontantkort.

Men det är detta som regeringen vill ändra på. I Göteborgs hamn finns ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och transportarbetarförbundet. Men alla hamnarbetare i Göteborgs hamn är inte medlemmar i transport. De är istället medlemmar i ett annat fackförbund som heter hamnarbetarna. Ändå vill regeringen att fredsplikten ska ändras så att även de som inte är med i transport ska omfattas av fredsplikten. Detta strider mot principen om hur avtal ingås i vårt land. Om personer som inte är medlemmar i transport ska omfattas av avtalet är det precis samma sak som att min kompis tecknar telefonabonnemang i mitt namn utan mitt godkännande.

Många tycker att hamnarbetarförbundet är bråkiga eller radikala. Det är i min mening ganska oviktigt i själva sakfrågan. Anställda måste själva få bestämma vem dom tycker ska få företräda dem. Allt annat är att frångå principen om att varje människa får själv välja vilken förening dom vill vara med i.

Jag tycker för egen del att det bästa vore om transport fick fler medlemmar i Göteborgs hamn så att fler omfattades av deras avtal. Men det är olämpligt att tvinga människor.