Loading...
Debatt

Konflikten har flyttats från regringen till förhandlingsbordet

Socialdemokratin har gjort upp med de liberala partierna om regeringsmakten. Kortsiktigt och strategiskt är detta bra och för löntagarna på den svenska arbetsmarknaden kunde det varit mycket värre. Nedmonteringen av den generella välfärden kunde påbörjats redan idag, arbetstagarnas makt gentemot arbetsgivaren förändrats redan i morgon och tryggheten för vanligt folk angripits.

 

Stefan Löfven har, på klassiskt socialdemokratiskt vis, i det korta perspektivet motat Olle i grind genom överenskommelsen med Mp, C och L och därmed kunnat hålla fascisterna och högern borta från makten. En regeringsmakt den moderatledda högern, med sd i släptåget, sju dagar i veckan skulle använda för att knäcka arbetarrörelsens ställning och försämra tryggheten för vanligt folk. På sikt skulle klyftorna i samhället ökat, tryggheten för vanligt folk minskat och makten på arbetsplatsen förskjutit till fördel för arbetsgivaren. Den svenska modellen skulle helt enkelt gått en långsam död tillmötes.

 

Överenskommelsen är också bra på det sättet att blockpolitiken nu äntligen är bruten. Ett nytt konservativt block, med arbetarfientliga M och SD i spetsen, har etablerat sig vilket gör att konflikten mellan arbete och kapital kommer tydligare fram.

 

Kritikerna menar att socialdemokraterna nu sålt ut sin själ genom inskränkningar i arbetsrätten, avreglering av hyresmarknaden och en orättvis fördelningspolitik. Om den oro som sprider sig bland kritikerna skulle vara konkreta förslag att ta ställning till i riksdagen, skulle jag vara den första att dela kritiken. Jag hade kanske till och med krävt att socialdemokraterna på kommande kongress väljer en helt ny partiledning. Men tack och lov är vi långt ifrån det. Liberala företrädare har länge drivit på för att förändra tex arbetsrätten. I grunden en lagstiftning som har 40år på nacken och vars huvudsyfte inte fungerar i praktiken. Huvudsyftet är att ge den anställde en trygghet samtidigt som företagen kan säkra produktiviteten på både kort och lång sikt. Fack och arbetsgivare har löst och löser dagligen uppkomna problem på arbetsplatserna genom olika överenskommelser. Ingen lösning är den andre lik och vår arbetsrätt möjliggör just detta.

 

Överenskommelsen som nu ligger på bordet säger att fack och arbetsgivare gemensamt ska se över dessa regler och komma med förslag på förändringar som både värna den anställdes trygghet och säkerställer företagens kompetensbehov. Detta är i sak inget konstigt alls, utan helt i linje med hur den svenska modellen är tänkt att fungera. Vilka förslag på förändringar som kommer fram och om det är till löntagarnas eller företagens fördel, avgörs i maktförhållandet dem emellan. Nu är det verkligen upp till bevis ute på arbetsplatserna.

 

Det är nu den stora striden om makten över arbetet ska tas. Det är nu den fackliga solidariteten kommer prövas på riktigt och det är nu vi tillsammans ska leverera i vår bästa gren. Organisering!

En S-ledd regering är och kommer alltid vara det bästa för vanligt folk men de kan bara leverera om vi gör vår hemläxa. Det är hög tid att tända kampgnistan och organisera arbetsplatserna.

 

 

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne