Loading...
Debatt

Partier behöver debatt

Jag är just hemkommen från den socialdemokratiska kongressen i Örebro. Det var en kongress vars uppgift var att diskutera två avsnitt. Dert ena ”Hur får vi en partiorganisation i takt med tiden? Den andra gällde ”Kunskap för framtiden”.

Några motioner hade inte kunnat lämnats in. Partistyrelsens underlag till formuleringar låg i två dokument tillgrund för kongressen. Ombudens uppgift var att försöka göra förändringar i denna text.

”Grunden för ett politiskt parti som vårt är det politiska samtalet”. Så löd inledningen i förslaget till programmet om en den förbättre partiorganisatien. Men kongressen levde inte upp till detta. Istället blev det en kongress där debatten lyste med sin frånvaro. En kongress där ombuden under starkt begränsad taltid endast via talarstolen kunde lägga förslag på ändringar i partistyrelsens dokument. Utrymme för en efterföljande debatt gavs inte.

Därmed var det hela var upplagt för att partistyrelsen utan kongressdebatt skulle få igenom sina förslag.

Talarlistan bestod i slutet av 160 väntande ombudsinlägg. Talartiden var begränsad till en minut vilket betyde att ombuden endast kunde gå upp och deklarea/anmäla förslag till tillägg eller ändringar i partistyrelsens text. Och knappt det. Debatten lyste med sin frånvaro.

Det blev en kongress som aldrig får återupprepas genom liknande upplägg. Vad partiet behöver nu som allra mest är ordentliga samtal och stora utymmen för visionsdebatter.

Innan kongressen kritiserade jag kongressens ämnesupplägg. Visst är det viktigt att diskutera en framtidsinriktad utbildningspolitik, det andra ämnet på kongressen.

Men enligt min och många andra uppfattning hade det var ännu viktigare att diskutera de ökande klyftorna i vårt land, där allt fler lever i välfärden skugga.

Att klyftorna och otryggheten har tillåtits öka så kraftigt är en klar förklaring till att SD har vuxit. Klyftor, folks oro och osäkerhet gör människor rädda. Och rädsla är vad Sverigedemokraterna lever på.

Om detta hade vi också behövt debattera på kongressen.

Jan Svärd