Loading...
Debatt

Pensionen är en stor klassfråga

Skaran av fattigpensionärer växer. Idag finns det över 335.000 svenska
pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns. Detta är pinsamma
uppgifter.

Enligt Långtidsutredningen har andelen äldre med låg ekonomisk standard hela tiden
öka med det nuvarande pensionssystemet.
Redan i dag får mer än varannan kvinna som jobbat hela sitt yrkesliv så låg
pension att hon tvingas ansöka om statligt grundskydd, det som kallas
garantipension.
Bakom siffrorna döljer sig människor som har jobbat och slitit hela sitt liv. De
har betalat sin skatt för att få en dräglig ålderdom. Trott på sin rätt till en
pension att leva på.

I det allt större gapet mellan fattiga och rika blir det allt fler fattiga som inte
klarar av att leva på pensionen, lönen eller socialbidrag. Människor som ej har råd att gå till
tandläkare, hälsovård eller hämta ut sin behövliga medicin på apoteket. Eller att
köpa nya glasögon. Eller pengar till mat efter man betalt sin marknadshyra och sina
räkningar.

I en mängd fall lånar eller får fattigpensionären pengar av sina barn för att lösa
det mest akuta behovet. De får för lite pengar och ska betala för mycket.
I den nuvarande pensionsöverenskommelsen, som nu håller på att omförhandlas
mellan partierna, var det tänkt att pensionerna skulle motsvar 70 procent av
lönen. I verkligheten ligger den idag på 60 procent . Tar man inte snabbt itu
med denna skevhet, så bler snabbt ännu sämre.

Sämsta pensionerna har många kvinnor. Det som tjänat mindre än männen. De
som har tagit ansvar för hem och familj eftersom det var normen. De som oftast
tvingats till deltid för att någon heltid inte fanns att få. Deras löner har setts som
extrainkomster och nu har de knappt råd att leva.

Det är en stor skam att Sverige som land tillåter att det finns en så stor skara
fattiga pensionärer. Och det kommer att bli fler om inte regler kring bland annat
bostadstillägg och skatter ändras.

Alla lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen skulle, enligt
Pensionsmyndighetens beräkningar, kosta runt 4,5 miljard kronor varje år.
Det har vårt rika Sverige har råd med, om bara viljan finns.