Loading...
Debatt

Religionen måste vara en privatsak!

Under flera år har vi sett att religion har fått ett allt större utrymme i samhällsdebatten. I Amerika har den kristna högern stöttat Donald Trump och nu står kvinnors rätt till sina egna kropps överst på den politiska dagordningen där. I konflikten mellan Ryssland och Ukraina har nu den ortodoxa kyrkan blivit slagfältet och de är påväg att splittras i två kyrkor.Islamska Staten kunde länge växa sig stark i krigets skugga, både i Irak och Syrien. Religionen har under senare år tagit en allt större plats.

 

Problemet är att religion inte bara tagit plats som en tröstande och hoppingivande funktion, utan nu görs det anspråk på att levnadsregler, som i många fall är över tusen år gamla, ska efterföljas idag.

Man ska dela på kvinnor och män, man ska slå ner på sexualiteter som inte anses ”normala” och argumentet för makt är att man handlar i Guds intresse.

Detta är ett sätt att motivera politik som var standard innan upplysningstiden och franska revolutionen. Men med liberala värderingar växte andra argument och logiska resonemang fram, så som folkstyre istället för religiöst mandat. Det var inte längre ett argument att vara kung av guds nåde. Ville du genomföra en politik var du tvungen att söka stöd för den, genom logiska resonemang.

 

Sedan attacken den 11/9 2001 har jakten och förföljelsen av muslimer i västvärlden tilltagit. Misstänkliggörandet och rädslan för att alla med ett förflutet i mellanöstern är en potentiell terrorist har  skapat en andra klassens medborgare, även här i Sverige.

Det är med den bakgrunden jag tror att vi måste förstå den svenska vänsterns problem med att förhålla sig till Islam. I den socialistiska ideologin är det viktigt att synliggöra och lösgöra människor från alla typer av förtryck. Men i dess strävan att ge förtryckta grupper upprättelse och en plattform har den svenska vänstern sett mellan fingrarna när det kommer till religiöst förtryck. Ett av de första problemen som uppstod var när Hamas vann valet i Gaza, Palestina. Israels reaktion var att inte acceptera det nya styret. Då uppstod ett dilemma. Hamas är ett religös konservativt parti som har noll gemensamt med den svenska vänstern, förutom att de båda anser att Israel bedriver en illegal ockupation. Vad ska man göra när den förtryckta gruppen man vill stödja och hjälpa i sin frigörelse har direkt dåliga åsikter?

 

Svaret måste vara detsamma nu som då. Dåliga konservativa åsikter måste bekämpas. Det måste gå att kritisera staten Israels ockupation utan att stödja Hamas. Det måste gå att bekämpa diskrimineringen av muslimer och andra med utländsk bakgrund i Sverige och samtidigt kritisera inhumana och konservativa religiösa regler.

Den svenska vänstern och framförallt socialdemokratin måste stå upp för sina humanistiska och feministiska värderingar, speciellt i arbetet med att organisera de grupper som är ”nya” i Sverige. Arbetarrörelsen måste hålla konservativa och kvinnoförnedrande åsikter stången, oavsett om de manifesteras genom att kristna kyrkan ges utrymme i Sveriges radio varje söndag eller om de utrycks i en moské i samband med val. Viljan att vinna nya röster får aldrig göras på bekostnad av de socialdemokratiska värderingarna om jämlikhet och jämställdhet.

Religionen måste vara en privatsak, samhällsbygget måste vara religiöst obundet!

 

 

Emil Svensson