Loading...
Debatt

Sätt kunderna – inte ägarna i centrum. Satsa på lokala och kooperativa sparbanker

Trots rekordlåga räntor fortsätter miljardregnet över de svenska storbankerna. Deras vinster överträffar alla förväntningar. 2017 tjänade de över 100 miljarder kronor. Med det är de svenska bankerna bland de mest lönsamma i hela Europa. Minst hälften, omkring 50 miljarder, hamnar i aktieägarnas fickor.

Gång på gång gör bankerna miljardvinster på svenskarnas bostadslån. De tjänar enorma pengar på oss. Allt du och jag betalar i bolån – går till vinst Och gång på gång drabbas vi låntagarna av bankernas räntemarginal.

Bostadsrättsägare och villaägare tillsammans är förtvivlade och ilskna över att bostadsmarknaden och en svensk bankmarknad överlämnats till de fyra storbankerna, och domineras av dem.

Bara om de fyras gängs oligopol bryts upp kommer räntemarginalen att minska.

En steg i denna riktning är att underlätta för de små bankerna att växa. Att ge småbankerna rätt att ge ut bostadsobligationer och få bättre tillgång till Riksbanken.

En annan sällan nämnd väg att gå vore att uppmuntra andra bolagsformer än vinstmaximerande aktiebolag. Så har gjorts i Kanada.

När amerikanska och sedan europeiska banker krisade 2008 var ett land förskonat, Kanada. De är också landet med högst andel av befolkningen anslutna till sparkassor ägda av kunderna själva. Kooperativa banker som ofta bidrar till investeringar i lokalsamhället. 10 miljoner, eller en tredjedel av kanadensarna är anslutna till sparkassor.

Medan amerikanska kommersiella banker tilläts snurra iväg värdepapper baserade på lån till fattiga amerikaners husdrömmar, tycktes kanadensisk banksektor fastare förankrad i den reala ekonomin.

Det är dags att inte bara uppmuntra små banker utan även bildandet av nya banker med andra ägarformer. Möbelvaruhus och livsmedelsbutiker har gjort det. Kanske är det också dags för bostadsbolagen att göra nya försök att starta bank.

I Danmark äger fackföreningarna Arbejdernes Landsbank sedan 3 juni 1919. På liknande sätt skulle en svensk ”arbetarnas bank” eller ”tjänstemännens bank” drivas av fackföreningar och folkrörelser? Det finns ett stort behov av större demokratiskt ägande och fler lokala sparbanker.

Jan Svärd
Demokratisk socialist