Loading...
Debatt

Sätt stopp för bankfesten

Festen för våra banker fortsätter oförtrutet. Miljarderna regnar över dem. Deras vinster överträffar alla förväntningar.

Avregleringen av kredit- och finansmarknaden har inte utfallit till belåtenhet. Exemplen är många.

De fyra stora bankerna skär guld från sina kunders ryggar. 377 miljarder är den sammanlagda vinsten för åren 2014-2017. Minst hälften försvinner rakt ned i fickan på aktieägarna. Även bankdirektörerna blir gödda genom höga löner och sina omotiverade bonusar.

Så har det sett ut under de senaste åren. Tror tusan att bankernas aktieägare går omkring med ett stadigt leende, befinnande sig en i en ständig långfest.

Allt detta sker i tider då bankkontoren ute i vårt land läggs ner på löpande band samtidigt som kontanthanteringen gått upp i rök – försvunnit. Räntebärande sparkonton är något som fanns förr. Numera betalar bankens kunder för sina självtjänster via internet. Så gott som allt har belagts med betaltjänster, samtidigt som bankerna gör allt för att inbilla folk de är en servicebransch.

Politiskt har man inte klarat av bankernas festande. De fortsatta vinsterna talar sitt tydliga språk om detta. Nu behövs folkengagemang som trycker upp både banker och politiker mot väggen. Ställer krav.

Enbart detta räcker inte. Ett annat sätt kunde bli att starta folkbanker, styrda av brukarna själv. Eller som i Danmark där fackföreningarna äger Arbejdernes Landsbank sedan 1919. Varför skulle inte en svensk ”arbetarnas bank” eller ”tjänstemännens bank”, driven av fackföreningar och folkrörelser, kunna se dagens ljus?

Vad Sverige behöver idag är banker som sätter kunderna – inte ägarna – i centrum – byggt på demokratiskt ägande med flera lokala sparbanker.

Det är dags att inte bara uppmuntra små banker utan även bildandet av nya banker med andra ägarformer. Kan möbelvaruhus och livsmedelsbutiker göra det, så skulle en samlad folkrörelse klara det.

Vad som behövs nu är att hela kredit- och finansmarknaden får en grundlig översyn. Och att det öppnas upp/underlättas för ett mera demokratiskt bankägande, där svenska folket slipper ifrån fortsatt utsugning.