Loading...
Debatt

Socialdemokraterna måste bli upproriska!

Tittar man sig omkring så har klassamhället blivit synligare. Fattigdomen finns åter i vårt samhälle.

 

I detta är de mest utsatta ungdomar, pensionärer/äldre, invandrare och ensamföräldrar med barn. I det senare fallet handlar det framför allt om unga kvinnor med barn. Samtidigt har andelen barn som lever i fattiga familjer ökat  oroande.

 

Medan socialdemokratin blivit ett medelklassparti har de allra svagaste i samhället fått allt svårare att hävda sig. Troskyldiga bekännelser till rättvisa för alla och solidaritet blir mest vackra formuleringar vid politiska högtidstal.

 

Det som saknas är en socialdemokratisk idédebatt. Folk kräver något som skapar entusiasm, pekar på framtidsvisioner, ifrågasätter orättvisor och för en debatt om jämlikheten villkor. Sympatisörerna och de egna måste känna igen sin socialdemokrati som en upprorsrörele mot alla orättvisor.

 

Vad som behövs är en socialdemokrati med fler visionärer och agitatorer, fler lyssnare i dagens socialdemokratiska politik. Bli en stor folkrörelse med glöd, engagemang och lidelse. Inte bara de politikens förvaltare som mer ser till makten som maktinnehav än till medborgarna och deras drömmar om ett samhälle rättvist för alla.

 

Jag vill påstå att ett av skälen till att Sverigedemokraterna så markant stärkt sin ställning beror på socialdemokraterna har att missat den visionära och framåtsiktande debatten.  Många av dem som röstat på dem är inte rasister. De är besvikna socialdemokrater som proteströstat – många av ilska och bitterhet.

 

Men det finns hopp. Människors intresse för samhällsfrågor är stort. Vi behöver bara gå till tidningarnas insändarsidor eller de digitala medierna, för att se ytterligare bevis för detta intresse. Det finns synpunkter och åsikter. Dialog är viktig. Liksom engagemang.

 

Ska socialdemokratena lyckas måste man bli upproriska och föra en offensiv vänsterinriktad politik.

 

Jan Svärd

Demokratisk socialist