Loading...
Debatt

Stoppa slaktarna!

Moderaterna (M) är allergiska mot public service, mot vår gemensamma radio och TV. Det blir mer och mer uppenbart att Moderaterna ser dem som sina motståndare. Utgångspunkten tycks vara public service skadar borgerligheten.

NU SKA MODERATERNA tillsätta en utredningsgrupp. Inriktningen är klar, den ska syfta till förslag om kraftiga ekonomiska neddragning inom radio och TV. Verksamheten ska klara sig på minimal budget och livnära sig på att sälja reklamannonser.

MAN BEDYRAR att kärnverksamheten ska vara kvar men bli smalare och vassare. I praktiken innebär detta att radio/ Tv-programmen ska bli mindre och svagare. Inte kunna leva upp till sina uppdrag. Istället ska vi svenskar bedövas med reklam, i konkurrens med de övriga reklamkanalerna. Våra reklamfria kanaler ska såldes bort. Moderaterna vilar inte på hanen.

MED DEN INRIKTNINGEN har man nu påbörjat ett arbete som i förlängningen innebär att public service blir begränsad att utföra en fullgod verksamhet enlig deras uppdrag:  ”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.”

MODERATERNA FÖRSÖKER EFTERLIKNA det som skett i Danmark. Där har man infört omfattande besparingar och ett avtal som får en tydligare politisk styrning. Sex tv-kanaler ska bli tre, radioutbudet bantas från åtta till fem kanaler. DR får inte länge publicera fördjupande artiklar, minst 48 procent musiken som spelas måste vara dansk. Det ska framgå med tydlighet att det danska samhället vilar på kristendomen.

MODERATERNA RUSTAR SIG NU för att något liknande ska kunna genomföras i vårt land. Och moderaterna tycks vilja hålla i slaktkniven. Detta måste med alla medel förhindras.

SERIÖSA POLITIKER MÅSTE gå i försvar mot moderaternas angrepp. Det gäller för mediernas frihet och framförallt för public service. Seriösa och oberoende medier behövs dessutom som en moteld mot alla de lögnaktiga propagandasajter och lögner som härjar och sprids på nätet.

Jan Svärd