Loading...
Debatt

Sverige bör fördöma Bombningarna!

Det finns något djup oroande i utrikesminister Margot Wallströms uttalande kring de bombningar USA med allierades i Syrien genomfört. Wallström konstaterar att det nu kommer starta ett samtal om folkrätten.

Det naturligtvis ett brott mot folkrätten att USA, Storbritannien och Frankrike väljer att bomba utan ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Kring detta borde utrikesministern vara tydlig, hon borde även vara tydlig med att fördöma sådant agerande. Sveriges trovärdighet som en alliansfri och neutral part på den internationella spelplanen bör inte äventyras. Om inte länder som Sverige står upp för FN så kan man inte heller vänta oss att andra ska göra det.

Svensk utrikespolitik måste kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Vi måste ha förmågan att kritisera och fördöma Bashar al-Assads regim och terrordåd samtidigt som vi står upp för den internationella rätten och FN. Utrikesministern säger till SVT att hon har förståelse för att de västliga stormakter som väljer att begå brott mot internationell rätt känner en ”ilska och frustration”. Hon syftar då på att Ryssland har motsatt sig en beslut i  FN:s säkerhetsråd.

Att stormakterna har veto i FN:s säkerhetsråd är förutsättningen för att de ska sitta där. Det är frustrerande för många som vill se en bättre utveckling i världen. Men utan veto skulle inte Ryssland, USA, Kina, Frankrike och Storbritannien sitta med i säkerhetsrådet. När Länder som USA gång efter gång då väljer att bortse från att man inte har fått igenom något beslut i FN:s säkerhetsråd och bombar ändå undergrävs hela FN.

Det är därför viktigt att länder med hög internationell status så som Sverige tydligt markerar mot sådant beteende. Annars finns det ingen större mening med att ha sammanträden i FN:s säkerhetsråd över huvud taget.

Att stå upp för ett starkt FN är inte alltid enkelt, ibland är det i frågor där man tycker att FN borde nått ett annat beslut, men om vi inte står upp för internationell rätt och spelreglerna i FN så läggs bara ännu mer makt till Vita huset och galningen Donald Trump.