Loading...
Debatt

Vanlig, hederlig välfärdspolitik

Återgå till vanlig hederlig välfärdspolitik

Så finns dom där. Siffrorna som talar om att görs inte något, blir det eländes elände.  Det magiska året för siffrorna är 2026. För då ska vi ha skapat 560 nya äldreboende, 75 nya vårdcentraler och 750 nya förskolor i vårt land. Det vill säga – om vi vil bibehålla dagens nivå.

Men detta räcker inte. Till detta ska läggas de stora problemet med brister på lärare, sjuk-och omsorgspersonal och andra yrkesgrupper. Enligt officiella siffror behövs enbart upp emot 187 000 nya lärare fram till 2031 om behoven ska mötas.Äldreomsorgen befinner sig i en liknande situation.Sjukvården likaså.

Utöver detta är Sverige idag det land i Norden som har flest fattigpensionärer. 245 000 enligt tillitlig källa.

Det sägs att socialdemokraterna var reformister fram till 1982. Det var då man började avreglera finansmarknaden och minska de offentliga inventeringarna. Och då påbörjades en nyliberal vandring, vilket idag har gjort ett reformistiskt parti till kvartsparti (25%), som idag i princip enbart administrerar vårt land – styrd av en januariöverenskommelse.

Socialdemokraterna svar mot måste bli att återgå till vanlig, hederliga välfärdspolitik.

Skälen är självklara. Klyftorna har ökat i vårt land och Sverige befinner sig i en välfärdskris.  Framtiden kräver tuff leverans av politik som gör skillnad i form av minskande klyftor samtidigt somvälfärdsfrågorna stärks upp för att gå i takt med tiden.

I detta måste Socialdemokraterna inge hopp och våga visa vägen framåt. Sluta upp med att förklara att inget kan göra på grund av att januariöverenskommelsen styr. Istället ägna all sin tid åt att reparerar en söndrande välfärd och samtidigt satsa på framtida reformer.

Till sist. Det finns politiker som på allvar tror sig kunna lösa problemen genom skattesänkningar. Man visar då på ett skamligt och förnedrande förakt mot dem som drabbas. Skattesänkningar utvecklar inte. Tvärtom.

Jan Svärd