Loading...
Debatt

Vi måste drömma om framtiden

Utopierna är drivmedlet som behövs för att forma framtiden. Därifrån kan kraften och viljan att förändra och förbättra framtiden hämtas – hålla liv i de tankar som är ett måste för att verkliga förändringarna ska kunna ske.

Det känns frustrerande att påminnas om att det aldrig under alla mina politiska aktiva år har utopierna varit så borta som idag. De tycks vara mentalt försvunna, nergrävda.

I spåren av avsaknaden av utopier och den ideologiska debatten, har de gamla partierna tappat sin identitet. Mitt eget socialdemokratiska parti kämpar på men har stora svårigheter att kunna uppdatera sig. Som samhällsförnyande kraft betraktas socialdemokraterna av många som närmast död.

Tillståndet, eller om man så vill stilleståndet, har dessvärre i allt högre grad medverkat till svartsyn och hopplöshet, en sönderfrätt optimism och ”tappade” framtidshopp har brett ut sig i vårt land. Många väljare drar sig tillbaka. Antingen blir man passiv eller så extremröstar man på Sverigedemokraterna -eller på något annat missnöjesparti.

 

I spegelfäkteriet om framtiden har ”privatiseringsrouletten” rullat på; Bortspelade pensioner på börsen, nedlagt Postverk, utsålt Televerk, uthyrda järnvägar, realiserade sjukhus, privatiserade skolor, och mycket annat. De rikare fortsätter oavbrutet att bli rikare. Fattigare och utsatta blir allt fler. Klyftorna och orättvisorna växer. Samtidigt som marknaden brett ut sig med maximerade vinster, höjda avkastningar och ökande omsättningar.

Framtiden tycks för många vara den där kapitalet styr. Man identifierar sig med en politik som i grunden går emot socialdemokratins bärande ide; den om att demokratin ska behärska kapitalismen, inte tvärtom.

Därför behövs idédiskussionerna, i debatterna och i politiken. Jag väntar på att de rebelliska framtidsvisionärerna ska träda fram. Det finns sådana. Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna, som startade sin verksamhet förra året, är ett lysande exempel på detta.

Det som framförallt behövs i vårt land, både nu och framåt är ett visionärt socialdemokratiskt parti. Den nuvarande maktapparaten håller på att vittra sönder.

Frågan är om det går att väcka drömmarna om en ljusare framtid.

Jan Svärd
Samhällsdebattör