Loading...
Krönika

Bomberna mot politiker är ingen slump.

Igår pratade jag i telefon med en gammal kompis. Vi pratade om regeringsbildningen när han säger, ”det som Ebba Busch Tor utrycker idag skulle vara omöjligt att säga för några år sedan. Så skulle aldrig Göran Hägglund eller Alf Svensson kunna säga.”

Vi fortsätter samtalet och min kompis återkommer till hur samtalet förs i Sverige. Han förundras över att det gick så snabbt, så snabbt att lämna den anständiga debatten.

 

Det tog lång tid för mänskligheten att komma dit vi är idag. Det tog flera tusen år av resonerande och samhällsbyggande.

Det är därför som så många idag känner en klump i magen över hur debatten i samhället låter. Hur hårt och kompromisslöst samtalet i vårt samhälle förs.

 

Jag tänker på vad det är som händer. I grunden är människan ett djur som reagerar på faror som hon möter. I ett sånt grundläggande läge avgörs alla tvister med våld. Då är det alltid den starkaste som står som segrare. Inte den med bäst argument, utan den med mest våld.

 

Den typen av samhälle är väldigt ineffektivt. Om konflikten kring vem som ska få använda mikrovågsugnen först på lunchen ska avgöras med knytnävsslag så är det svårt att jobba tillsammans sedan.

Likväl är det till detta samhälle vi nu är på väg. Den hårda tonen i samhället där grupper angrips och ledare får brevbomber hör samman. När politiska ledare, presidenter eller konservativa partiledare i Sverige, låter de rationella argumenten vara och istället hetsar med rädsla är vi på ett sluttande plan. Det går dess utom väldigt fort.

 

Det tog flera tusen år för grekiska filosofer, franska revolutionärer och svenska fackföreningsledare att bygga upp ett samhälle där goda argument var viktigare än rädsla och knytnävar. Men det tog bara några få år för fascistiska krafter att rasera dem.

 

Grogrunden för fascismen är precis som på 1930-talet ökade klassklyftor. När klyftorna mellan de som arbetar och de som lever i överflöd växer blir samhällsbygget svårt att hålla ihop. Då börjar man hitta fiender och hot. Då blir tilltron till andra i samhället mindre.

 

Lösningen på det hårda och omänskliga samhällsklimatet är en stark vänster och en välorganiserad fackföreningsrörelse, låt oss fixa det nu!

 

Emil Svensson