Loading...
Krönika

Det handlar om fördelningspolitik!

Vad borde vi tänka på och bli upprörda över i stället för de grupper SD och en del andra politiker brukar dra fram? Den stora ojämlikheten är det inte flyktingar som står för, utan de allra rikaste i Sverige. Det är miljardärer som bara vill tjäna ännu mer pengar! Och om vi verkligen vill ha ett jämlikt samhälle bör vi titta mer på den gruppen och ägna mindre tid åt att hata invandringen. Kapitalägarna har allt man kan önska sig och vill inte dela med sig till oss andra genom skatten.

Det är inte flyktingar som försämrar välfärden! Utan lobbyisterna som enbart ser till sina uppdragsgivares plånböcker. Dessa plånböcker bör vi definitivt beskatta hårdare, men det är svårt när allt fokus i stället ligger på hur många flyktingar vi får hit till Sverige och hur mycket detta kostar.

Det är inte flyktingar som kostar mest pengar. Utan de svinrika personer som kostar oss mest pengar är våra oerhört rika skattesmitare, som gömmer sina pengar i skatteparadis långt utanför den svenska lagens gränser.

Det är inte flyktingar som vi bör fokusera på när vi talar om att vi har för få sjuksköterskor, poliser, brandmän och anställda inom äldreomsorgen. Utan den skitrika procent som tillsammans äger mer än 60% av oss vanliga dödliga medborgare tillsammans. Denna procent bestående av miljardärer och miljonärer vill inte ha någon skatt alls om de finge välja. De vill bara ha mer pengar och många av dem skiter fullständigt i om du får bra vård när du blir sjuk! Allt de vill är att samla på sig ännu mer kapital och samhällsinflytande på din och min bekostnad.

Det var inte flyktingar som sålde ut våra gemensamma tillgångar som fullt fungerande skolor, sjukhus, äldreomsorg och annat för en spottstyver. Allt gnäll om hur få offentliganställda vi har beror inte på flyktingkriser utan det handlar om att ha politiskt mod att förändra och fördela rikedomen vi tillsammans bygger upp i form av nationen Sverige.

Det var inte flyktingar som på slutet av 1970-talet och hela 1980-talet gick högerns ärenden och såg till att medlemmar i bolagsstyrelser, VD:ar och andra kapitalägare fick en ekonomisk boost utan dess like, och kunde börja samla på sig pengar och kapital motsvarande allt för många löntagares gemensamma inkomster.

Men visst är det lätt att rikta sin blick dit lobbyister och högerpolitiker pekar, nämligen på de flyktingar som kommer hit i hopp om skydd från en mycket svår situation, i stället för att se de riktiga bovarna – storbankerna och de privata kapitalägarna som roffar åt sig allt mer av den samhälleliga kakan.

 

Pär Träff