Loading...
Krönika

”Rutin avseende privata telefoner under arbetstid” om skillnaden mellan anställd och chef

Det bästa idag var när jag träffade en grupp skyddsombud för att gå igenom rutiner för omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten.

Den rutin som väckte mest reaktioner var ”Rutin avseende privata telefoner under arbetstid”, som innehöll skrivningar om att det inte är tillåtet att använda privata telefoner under arbetstid (samtal, sms, applikationer, att vara uppkopplad på internet), telefon ska vara avstängd/ljudlös, att man ska förankra med chef vid de tillfällen som jag behöver ha min telefon på.

I och för sig inget konstigt, men en sak jag inte förstår varför ska detta gälla bara oss, omvårdnadspersonalen?

Det är alltid ”lika kul” att få till sig saker som någon annan har bestämt, om hur jag som medarbetare ska göra i situationer. Speciellt när varken jag som medarbetare, skyddsombudet eller min fackliga organisation inte varit delaktiga i att ta fram de nya rutinerna.

Rutiner är bra för att få ett välfungerande klimat, en tydlig struktur och trygghet på arbetsplatsen. Vi alla behöver rutiner. Men, cheferna borde kanske fundera ett varv till.

Som chef och ansvarig bör man ställa frågan till sig själv, hade jag kunnat följa detta? Vad hade jag som chef tyckt om den här rutinen? Men när arbetsgivare skapar rutiner gäller det endast omvårdnadspersonalen. Då kan i alla fall jag se att det är skillnad på folk och folk. Det här ett exempel på hur VI och DE skapas successivt i arbetslivet. Först i rutiner och i policyer, sen i verkligheten och kulturen.

När vi uppmärksammade detta från fackligt håll och krävde att detta ska gälla alla anställda, inklusive chefer i alla nivåer och i alla led, inte bara omvårdnadspersonalen, plockades rutinen bort och frågan parkerades till ett okänd datum. Någonting säger mig att någon tänkt riktigt färdigt.