Loading...
Krönika

Samarbete bör vara mer än ett honnörsord

Att vara med på intervjuer när chefer ska anställas ingår i de fackliga arbetsuppgifterna. Detta är för att facklig organisation ska ha inflyttande o vi ska kunna se erfarenheter, värderingar och vilka kunskaper en blivande chef har. För oss är det super viktigt att personerna ska ha goda kunskaper om reglerna på arbetsmarknaden,  men än viktigare är inställningen till samverkan med skyddsombuden och den fackliga organisationen.

Nu när jag har varit med i rätt många intervjuer ser jag ett märkligt fenomen. Det finns inte en enda person, som jag har intervjuat, som har uttryckt att samarbete med skyddsombudet är något konstigt tvärtom ser man det som en viktig och naturlig sak. Vid intervjuerna, vet blivande chefer vad det innebär och oftast understrycker vikten av ett gott samarbete med skyddsombud och den fackliga organisationen. Och här kommer det intressanta, för så fort chefen får sin anställning, är det precis det första man glömmer bort, dialogen med skyddsombudet.

Alldeles för många gånger som jag har sett riskbedömningar där skyddsombud inte har medverkat och/eller inte blivit inbjudna. För många gånger som skyddsronderna genomförs utan alla skyddsombuden som är berörda av ronderna. För många gånger som chefer inte har löpande dialog om arbetsmiljön på arbetsplatsen. För många gånger som arbetsgivaren har tänkt färdigt utan en dialog med varken det lokala skyddsombudet eller den fackliga organisationen.

Jag ställer mig frågandes, vad händer efter intervjuerna, när en chef har skrivit på sitt anställningsavtal? Varför bortprioriterar man helt plötsligt en av det mest viktiga samarbetet som finns på arbetsplatsen? Varför glöms ofta de som har ett av de viktigaste uppdragen på arbetsplatsen bort? Är det så att man säger detta på intervjuer bara för att chefer vet att det är något som facket vill höra? Varför är man inte intresserad att höra våra synpunkter i verksamheten?

Det är för många gånger av olika anledningar som jag har fått svaret ”nej” på frågan – ”Har skyddsombuden varit med?” En av de mest observanta anledningar som jag har hört kan jag nämna här utan säga så mycket mer: ” Verksamheten tillåter inte”, med andra ord är skyddsombuden medvetet inte blir involverade i frågor där de ska vara med.

Avslutningsvis vill jag säga att det finns verksamheter där det fungerar bra, men de är för få. Min reflektion: Är man endast ute efter att förvalta – då är skyddsombudet/ facklig organisation ett hinder. Är man ute efter att utveckla – då ser man skyddsombudet/facklig organisation och dess synpunkter som en partner man inte har råd att vara utan.