Loading...
Krönika

”Vår tystnad från graven blir mäktigare än de röster ni dödar idag ”

Foto: Jens Ohlsson

”Vår tystnad från graven blir mäktigare än de röster ni dödar idag ” så sa August Spies innan han hängdes. Herr Spies hängdes för att han varit en strejkande arbetare som demonstrerat på Haymarket torget i Chicago 1886.

Den hårdföra och fackföreningsfientliga Poliskåren i Chicago agerade på ett sätt som ledde fram till våldsamheter och sprängningar på Hötorget i Chicago. Trots polisens uppenbart provokativa agerande ansåg stadens domstol att ansvar skulle de strejkande arbetarna bära och dömde 7 till döden.

Vid efterkommande maj fortsatte Chicagos arbetarrörelse att markera oförrätten och den fortsatta orättvisa som arbetare i Chicago levde under. Den internationella arbetarrörelsen bestämde sig för att uppmärksamma händelserna över hela världen och utlyste därför att demonstrationer skulle hållas den första maj 1890.  Den internationella kampanjdagen för 8 timmar arbetsdag blev en dunderframgång och därför beslutade man att även hålla demonstrationer året därpå, 1891.

Detta är bakgrunden och historien om hur den första maj blev arbetarrörelsen speciella dag. 8 timmars arbetsdag infördes i vårt land för över 100 år sedan. Men ändå har kampanjdagen på 1 maj kvarstått. Kanske håller kravet på 8 timmars arbetsdag mer än bara en reglering av arbetstid? Med en reglering av hur mycket av  tiden som arbetsgivaren ska få bestämma över ligger också en dröm om tiden som är kvar. Tiden som inte går till sömn eller till arbetsgivaren. Fritiden, tiden som man själv förfogar över. Det internationella kravet på reglering av arbetstiden 1890 var lika mycket ett krav på den mänskliga rätten att själv få bestämma över sin egna person. Det var ett krav som handlade om att även arbetare behöver få bestämma över sin tid och framtid. Det var ett krav på ett annat samhälle.

Behovet hos oss alla att få vara med och bygga en bättre framtid är inte mindre idag än 1890, kravet på en framtid som innehåller mer tid för de viktigaste, vänner, familj och våra barn är lika aktuellt idag.

Låt oss ge August Spies rätt, låt deras tystade krav på en bättre framtid eka genom vårt agerande. Demonstrera imorgon på första maj.

 

Emil Svensson