Loading...
Krönika

Vill vi ha ett inkluderande samhälle?

Kan vi får ett inkluderande samhälle med högerpolitik? Mitt svar är, nej, vi kan inte få ett inkluderande samhälle med en politik som vill montera ner den svenska modellen! Den svenska modellen bygger på tanken om jämlikhet. Den bygger även på tanken om det solidariska samhället. Men när man som den politiska högern vill montera ned den sociala trygghet vi har i ett jämlikt och solidariskt samhälle, vilket den politiska högern vill för att i stället satsa på vinstdrivande verksamheter inom alla samhällsfunktioner, så kommer samhället inte att hålla ihop. I ett samhälle där vi inte ger lika chanser för alla där i ingående människor att lyckas och få en position i samhället med en social trygghet, utan satsar på att bara ge de rika denna möjlighet, så får vi ett ojämlikt samhälle där bara de ekonomiskt gynnade kan få en sådan trygghet.
Det är bara den demokratiska socialismen som kan ge oss möjlighet att bygga ett samhälle där alla får chansen att göra en klassresa. Och detta oavsett position i samhället.
I ett högersamhälle kommer det mesta att utföras i privat regi. Det innebär att det kommer att kosta oss som ingår i högersamhället antingen pengar som vi tvingas betala med egna medel eller på något annat sätt. I ett högersamhälle kommer de olika samhällsfunktionerna att vara vinstdrivande och det leder till ett konstant läckage av ekonomiska medel.
I ett samhälle byggt på den demokratiska socialismen är det i stället det allmänna som äger fungerande samhällsfunktioner. Det innebär att vi äger det tillsammans och bekostar det på ett sätt som vi alla som bor i Sverige betalar genom skatten. Det i sin tur ger oss fungerande verksamheter som inte kostar skjortan att använda sig av. Och även de som inget har kan använda sig av dessa samhälleliga verksamheter.
Den demokratiska socialismen bygger det samhälle där solidaritet och jämlikhet är ledorden för all offentlig verksamhet. Mer känt som den svenska modellen. Denna modell har vi provat under åtskilliga år här i Sverige. Och den har tjänat oss väl! Det kan vi se nu idag när vi har ett annat samhälle. Vi har redan fått ett samhälle som styrs mer av privata aktörer som driver vinstdrivande verksamheter.
Om vi vill ha ett inkluderande samhälle bör vi sluta att krama de hårda modeller som vi har pratat om under den senaste tiden. Det samhälle vi har just nu är inte ett inkluderande samhälle. Det är heller inte ett samhälle som är jämlikt eller solidariskt. Många blir utkastade från en trygg social position. Det inkluderande samhället strävar heller inte efter att försvåra för människor att erhålla vare sig sjukersättning eller sjukskrivning. Det inkluderande samhället innebär också att vi har ett samhälle som är mer tillåtande än det vi har idag.
Men det här är något som inte kan erhållas genom högerpolitik!

Pär Träff